okrašlovací spolek


Petr Andrle a kolektiv – O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I

Petr Andrle a kolektiv – O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I

Kniha připomíná mnohé z těch, o nichž se dnes málo ví. Jde například o obětavé učitele, faráře, lesní dělníky a techniky, členy samospráv, starosty, úředníky, hostinské, hudebníky, lékaře, dopravce, řemeslníky, místní umělce, sedláky a rolníky, hudební skladatele, drobné podnikatele a výrobce, písmáky, kronikáře, básníky, spisovatele, malíře, sběratele folklóru i písní, a všechny další ženy a muže, kteří vždy byli jakousi solí země. Životopisné medailony doplňují snímky a popisy památek a zajímavých přírodních zvláštností Beskyd.