okrašlovací spolek


72 jmen zpod oken I (2017)

Konstruktér Alexandre Gustave Eiffel nechal na svou věž napsat příjmení 72 vědců jako uznání a připomínku toho, že bez jejich teoretických i praktických příspěvků vědě by její vybudování nebylo možné. Toto Eiffelovo gesto mělo vyjádřit jeho uznání vědě. Seznam byl kritizován pro vyloučení Sophie Germainové, známé francouzské matematičky, bez jejíchž základů teorie pružnosti by nebylo postavení věže takto konstruované vůbec možné.

Tato  skutečnost byla inspirací pro naše vlastence, kteří nechali při stavbě Národního muzea vepsat do fasády pod jeho okna 72 jmen významných osobností, které spoluvytvářely historii naší země. Jsou tam také samí muži, avšak kritika byla vznesena k tomu, že v seznamu scházel Jan Hus. Bylo tam tedy jeho jméno doplněno, ale kdo byl vyškrtnut, to se neví. Během dvou let přednášek se bude každá věnovat třem „jménům zpod oken“. Pokusíme se také zjistit, kdo byl vyškrtnut.

To oznámíme na silvestrovské přednášce 31. 12. 2018.

Budou to přednášky plné málo známých zajímavostí. Tak například Tycho Brahe neměl nárok na přídomek „de“ mezi jmény. Byl šlechtic, leč v Dánsku se tyto šlechtické přídomky nepoužívaly. Jmenoval se vlastně Tyge, ale protože psal většinou v latině, užívá se latinizované formy jeho jména, tedy Tycho. Druhý pád pak ve shodě s latinským způsobem skloňování zní správně „Tychona“ a nikoli „Tycha“ (podobně jako je třeba Cicero, bez Cicerona, Nero, bez Nerona). Tycho Brahe tedy ve svém jméně „de“ nikdy neuváděl, neměl k tomu důvod. Chyba vznikla až mezi historiky pozdějších staletí.

Dva dny po přednášce dostanou všichni zúčastnění zájemci její obrazovou prezentaci v elektronické podobě na svůj e-mail.

Přednáší Petr Andrle, historik, spisovatel a publicista, místopředseda Občanského sdružení Rozhledna.

Program přednášek v roce 2017

Před každou přednáškou si něco řekneme o dějinách Národního muzea. Jsou velice zajímavé. Národní muzeum, nejstarší muzejní ústav v Čechách, bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty z 15. dubna. Sbírky byly zpočátku shromažďovány v minoritském klášteře sv. Jakuba na Starém Městě a v soukromých bytech.

Prvním stálým sídlem muzea se stal v roce 1819 Šternberský palác na Hradčanech, zčásti pro ten účel propůjčený Společností vlasteneckých přátel umění. Dnes je zde jedno ze sídel Národní galerie.

26. ledna 2017, 18.30: Kosmas – kronikář / Vincentius – kronikář / Petr Žitavský – kronikář.

23. února 2017, 18.30: Václav II. – český král / Petr I. z Rožmberka – státník, šlechtic / Karel IV. – český král a římský císař.

30. března 2017, 18.30: Beneš Krabice z Weitmile – stavitel, kronikář / Ondřej z Dubé – státník, právník / Tomáš Štítný ze Štítného – reformátor.

27. dubna 2017, 18.30: Křišťan z Prachatic – astronom, lékař, matematik, teolog / Jan Hus – univerzitní mistr, reformátor, kazatel / Ctibor Tovačovský z Cimburka – právník, politik.

25. května 2017, 18.30: Viktorin Kornel ze Všehrd – spisovatel, právník, univerzitní mistr / Řehoř Hrubý z Jelení – překladatel, spisovatel / Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – spisovatel, básník.

29. června 2017, 18.30: Georgius (Jiří) Agricola – lékař, důlní odborník, přírodovědec / Sixt z Ottersdorfu – politik, spisovatel / Pietro Andrea Matthioli – lékař, autor herbáře.

20. července 2017, 18.30: Jan Blahoslav – bratrský teolog, spisovatel, muzikolog / Tadeáš Hájek z Hájku – polyhistor / Pavel Kristián z Koldína – právník.

31. srpna 2017, 18.30: Martin Bacháček z Nauměřic – astronom, matematik, pedagog / Daniel Adam z Veleslavína – vydavatel, překladatel / Tycho Brahe – astronom, matematik.

21. září 2017, 18.30: Rudolf II. – český král, římský císař, mecenáš umění a věd / Adam Zalužanský ze Zalužan – lékař, pedagog / Karel starší ze Žerotína – protestantský státník, vzdělanec.

26. října 2017, 18.30: Jessenius – lékař, filozof, jeden z 27 českých pánů / Johannes Kepler – matematik, astronom, astrolog / Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka – státník, spisovatel.

30. listopadu 2017, 18.30: Pavel Skála ze Zhoře – právník, historik, exulant / Pavel Stránský ze Záp – právník, historik, básník, exulant / Jan Amos Komenský – pedagog, filozof, vědec, spisovatel.

14. prosince 2017, 18.30: Jan Marek Marci z Kronlandu – vědec, medik, filozof, fyzik / Bohuslav Balbín – jezuitský pedagog, historik / Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu – lékař, patolog, vydavatel kalendářů.

31. prosince 2017, 10.00: Silvestr v otrokářském řádu, za feudalismu, za kapitalismu, za socialismu a dnes.