okrašlovací spolek


Srpnovou přednášku věnujeme bojovníkovi proti fašismu Vladimíru Řezníčkovi

27.08.2023 19:29

Další ze série vlastivědných přednášek Abeceda Beskyd se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna. Potkáme se jako vždy v 18.30 v salonku Apartmánového domu Lara. Tentokrát bude vybranou osobností Vladimír Řezníček, neúnavný bojovník proti fašismu.

Vladimír Řezníček byl československý voják a příslušník výsadku Wolfram. Dne 14. srpna 1939 se strýcem překročili hranice do Polska (strýc byl ale zatčen a vrácen zpět). V Malých Bronovicích byl zařazen do československého legionu v Polsku a s ním se po vypuknutí války dostal přes Rumunsko a Sýrii do Francie.

Dne 30. října 1939 byl v Agde zařazen k 1. pěšímu pluku. Poté, co byl vybrán pro plnění zvláštních úkolů, absolvoval v březnu 1943 sabotážní kurz a parakurz. Absolvoval tankový a ženijní výcvik a byl vyškolen jako řidič tanku. Do tvořícího se výsadku Wolfram si ho vybral Josef Otisk. Spolu s dalšími příslušníky skupiny absolvoval základní výcvik, parakurz a konspirační kurz.

A 1. 7. 1944 byl přepraven do Itálie. Dne 14. 9. 1944 po půlnoci byl spolu s ostatními vysazen v prostoru Nytrové. Celá skupina se sešla až 24. 9. Spolu s ostatními se skrýval nejprve u svých rodičů a poté u bratra Josefa Otiska.

Podílel se na odbojové činnosti, při příchodu Rudé armády byl krátce zadržen NKVD... Ještě mnoho dalšího z jeho života se dozvíte na přednášce...

 

Přednáška trvá přibližně 45 minut. Součástí každé je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi na otázky. Přednáší Petr Anderle, historik, spisovatel a publicista, místopředseda Okrašlovacího spolku Rozhledna.

—————

Zpět