okrašlovací spolek


Petr Andrle a kolektiv – Cestami lesními od Lysé až po Radhošť

Petr Andrle a kolektiv – Cestami lesními od Lysé až po Radhošť

Základní kapitoly jsou pojmenovány podle názvů vrcholů „Předních hor“. Lysá, Smrk, Kněhyně, Velká a Malá Stolová, Noříčí hora, Čertův mlýn, Pustevny, Radhošť, patří mezi ně i Ondřejník. Díky mnoha snímkům poznáte jejich tvář a nejrůznější podoby. Pralesy, rozmanité lesy, bystré potůčky, vodopády, tůně, rašelinová jezírka, zajímavou floru a faunu či jeskyně, to vše najdete v těchto zalesněných horách.

Kniha podává svědectví o rozmanitosti a krásách přírody, ale také o tom, jak se k těmto krásným horám po staletí chovali lidé. Jak se starali o les a o zvěř, regulovali potoky a říčky, budovali cesty lesní a jak se učili v lesích hospodařit. Zmiňuje se i o těch, kteří v boji s přírodou obětovali své životy. I o takových, kteří bojovali proti zlu a hory jim k tomu poskytovaly úkryt. A o těch, kteří nacházeli v lesích obživu a třeba také štěstí, lásku a inspiraci. Mnohé fotografie v této knize zachycují místa málo známá a zprostředkovávají nevšední pohledy do krásných zákoutí beskydské přírody.