okrašlovací spolek


Znamenití lékaři v českých zemích II (2020)

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti jsou a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské.

Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí.

V devátém a desátém ročníku zazní každý měsíc příběhy „pěti znamenitých lékařů českých“, jejichž dosud publikované příběhy budou pro přednášky upraveny a rozšířeny. V každém ročním programu nebude scházet ani humorná silvestrovská přednáška.

Každý měsíc se posluchači seznámí s pěti životními osudy lékařů, kteří budou pro každý rok cyklu řazeni abecedně. Celkem tak budou v letech 2019–2020 představeny příběhy 120 lékařek a lékařů. Součástí každé přednášky bude již tradičně obrazová prezentace v PowerPointu, kterou zájemci obdrží na svůj e-mail, diskuse a odpovědi na otázky.

Autorem tohoto seriálu je historik, spisovatel, publicista a místopředseda spolku Rozhledna Petr Andrle, přednášející celého „Vlastivědného přednáškového cyklu“ v BRC Čeladná od roku 2011. Jeho články o českých lékařích vycházejí od 27. září 2017 každou středu na webu Lidových novin Neviditelný pes.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK V ROCE 2020

30. ledna 2020; 18.30
Josef Pelnář – vynikající internista, žák profesora
Thomayera
Jan Ondřej Wawruch – osobní lékař
Beethovenův
Ivan Horbaczewský – jeden z mála lékařů, který
si tykal s Masarykem
Richard Werner – málo známá osobnost
moravské onkologické medicíny
Adam Zálužanský – osobní lékař Rudolfa II.
27. února 2020; 18.30
Johann Nepomuk Nehr – zakladatel
Mariánských lázní
Wilém Weiss – vynikající český chirurg
Ctirad John – legenda české imunologie
Josef Bendl – gynekolog, učitel alžírských lékařů
Edward Babák – první rektor Vysoké školy
zvěrolékařské v Brně
26. března 2020; 18.30
Jan Nepomuk Čermák – zakladatel
laryngoskopie
Bernhard Vincenz Adler - zakladatel
Františkových lázní
Franz Julius Grüner – první primář všeobecné
nemocnice v Jihlavě
Josef Vincenc Melion – zakladatel první veřejné
nemocnice ve Slezsku
Kamil Henner – viceprezident Světové
neurologické federace
30. dubna 2020; 18.30
Franz Hofmeister – první experimentální
farmakolog v monarchii
Karl Hugo Huppert – přednosta ústavu užité
chemie, poslanec českého Zemského sněmu
Karel Chodounský – zakladatel české
farmakologie
Rudolf Jaksch von Wartenhorst – úžasný
pediatr
Jan Bohumil Eiselt – zakladatel první české
interní kliniky
28. května 2020; 18.30
Jan Evangelista Purkyně – vědec, anatom,
zakladatel časopisu Živa
Otto Kahler – jako první popsal „mnohočlenný
myelom (rakovina krve)
Karel Lewit – neurolog, po něm je pojmenována
lávka v Dobřichovicích
Vilém Laufberger – jako první u nás připravil
insulin v čistém stavu
Oskar Fischer – jako první popsal nemoc známou
dnes jako Alzheimerova
25. června 2020; 18.30
Emil Flusser – pediatr, brilantní myslitel, přítel
Alberta Einsteina
František Veselý – zakladatel lázní Luhačovice
Leopold Fritz – botanik a český vlastenec
v Jihlavě
Josef Hasner rytíř z Arthy – jeden z prvních
českých profesorů oftalmologie
Jan Vilém Helfer – entomolog a cestovatel Indií
 
16. července 2020; 18.30
Josef Hoser – jemu vděčíme za Národní galerii
Jan Streng – učitel porodních babiček
František Cyril Kampelík – vlastenec, jehož
jméno nesou kampeličky
František Klicpera – český lékař a velmi aktivní
vlastenec, divadelník
Otakar Klumpar – porodník, vlastenec a přítel
Masarykův
27. srpna 2020; 18.30
Josef Reinsberg – rektor a zakladatel studentské
jídelny Mensa Academica
Zdeněk Hanzelka – zakladatel první kliniky
reprodukční medicíny
Karel Macek – výborný brněnský veterinář
Karel Šobra – veterinární internista (ptáci)
František Neuwirt – vynikající český stomatolog
24. září 2020; 18.30
Julius Petřivalský – zakladatel moravské
chirurgické školy
Gustav Kabrhel – zakladatel moderní české
hygieny
Oto Marburg – neurolog světové pověsti
Otakar Teyschl – představitel evropské pediatrie
Antonín Veselý – zakladatel české lékařské
propedeutiky
29. října 2020; 18.30
Jaroslav Blahoš – přední český endokrinolog
Josef Bohumil Mikan – zakladatel pražské
botanické zahrady
Leopold Moll – průkopník v péči o matku a dítě
Zdeněk Brunecký – autor nenahraditelné
učebnice „ Lidská genetika“
Jaroslav Slípka – histolog a embryolog světové
úrovně
26. listopadu 2020; 18.30
Josef Roček – první přednosta Ústavu hygieny na
Masarykově univerzitě
Emil Starkenstein – farmakolog a bibliofil
Václav Steffal – jako první na světě popsal
kompletní pitvu mozku
Jindřich Urbánek – první český ředitel Slezské
zemské nemocnice v Opavě
Václav Vojta – autor metody reflexní lokomoce (u
dětí do tří let)
17. prosince 2020; 18.30
Rudolf Richard Eiselt – světově uznávaný
odborník na léčbu TBC
William James MacNeven – irský rodák
vystudoval lékařskou vědu v Praze, posléze „otec
americké chemie“
Severin Joklík – vlastenecký starosta Kyjova
Benjamin Čumpelík – zakladatel první české
psychiatrické kliniky
Emerich Maixner – výrazný představitel české
biochemie a hematologie
SILVESTR 31. 12. 2020 v restauraci U Sestřiček
Humorné mýty v české, evropské a světové
politice

30. ledna 2020, 18.30: Josef Pelnář – vynikající internista, žák profesora Thomayera / Jan Ondřej Wawruch – osobní lékař Beethovenův / Ivan Horbaczewský – jeden z mála lékařů, který si tykal s Masarykem / Richard Werner – málo známá osobnost moravské onkologické medicíny / Adam Zálužanský – osobní lékař Rudolfa II.

27. února 2020, 18.30: Johann Nepomuk Nehr – zakladatel Mariánských lázní / Wilém Weiss – vynikající český chirurg / Ctirad John – legenda české imunologie / Josef Bendl – gynekolog, učitel alžírských lékařů / Edward Babák – první rektor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

26. března 2020, 18.30: Jan Nepomuk Čermák – zakladatel laryngoskopie / Bernhard Vincenz Adler  zakladatel Františkových lázní / Franz Julius Grüner – první primář všeobecné nemocnice v Jihlavě / Josef Vincenc Melion – zakladatel první veřejné nemocnice ve Slezsku / Kamil Henner – viceprezident Světové neurologické federace

30. dubna 2020, 18.30: Franz Hofmeister – první experimentální farmakolog v monarchii / Karl Hugo Huppert – přednosta ústavu užité chemie, poslanec českého Zemského sněmu / Karel Chodounský – zakladatel české farmakologie / Rudolf Jaksch von Wartenhorst – úžasný pediatr / Jan Bohumil Eiselt – zakladatel první české interní kliniky

28. května 2020, 18.30: Jan Evangelista Purkyně – vědec, anatom, zakladatel časopisu Živa / Otto Kahler – jako první popsal mnohočlenný myelom (rakovina krve) / Karel Lewit – neurolog, po něm je pojmenována lávka v Dobřichovicích / Vilém Laufberger – jako první u nás připravil inzulin v čistém stavu / Oskar Fischer – jako první popsal nemoc známou dnes jako Alzheimerova

25. června 2020, 18.30: Emil Flusser – pediatr, brilantní myslitel, přítel Alberta Einsteina / František Veselý – zakladatel lázní Luhačovice / Leopold Fritz – botanik a český vlastenec v Jihlavě / Josef Hasner rytíř z Arthy – jeden z prvních českých profesorů oftalmologie / Jan Vilém Helfer – entomolog a cestovatel Indií

16. července 2020, 18.30: Josef Hoser – jemu vděčíme za Národní galerii / Jan Streng – učitel porodních babiček / František Cyril Kampelík – vlastenec, jehož jméno nesou kampeličky / František Klicpera – český lékař a velmi aktivní vlastenec, divadelník / Otakar Klumpar – porodník, vlastenec a přítel Masarykův

27. srpna 2020, 18.30: Josef Reinsberg – rektor a zakladatel studentské jídelny Mensa Academica / Zdeněk Hanzelka – zakladatel první kliniky reprodukční medicíny / Karel Macek – výborný brněnský veterinář / Karel Šobra – veterinární internista (ptáci) / František Neuwirt – vynikající český stomatolog

24. září 2020, 18.30: Julius Petřivalský – zakladatel moravské chirurgické školy / Gustav Kabrhel – zakladatel moderní české hygieny / Oto Marburg – neurolog světové pověsti / Otakar Teyschl – představitel evropské pediatrie / Antonín Veselý – zakladatel české lékařské propedeutiky

29. října 2020, 18.30: Jaroslav Blahoš – přední český endokrinolog / Josef Bohumil Mikan – zakladatel pražské botanické zahrady / Leopold Moll – průkopník v péči o matku a dítě / Zdeněk Brunecký – autor nenahraditelné učebnice Lidská genetika / Jaroslav Slípka – histolog a embryolog světové úrovně

26. listopad  2020, 18.30: Josef Roček – první přednosta Ústavu hygieny na Masarykově univerzitě / Emil Starkenstein – farmakolog a bibliofil / Václav Steffal – jako první na světě popsal kompletní pitvu mozku / Jindřich Urbánek – první český ředitel Slezské zemské nemocnice v Opavě / Václav Vojta – autor metody reflexní lokomoce (u dětí do tří let)

17. prosince 2020, 18.30: Rudolf Richard Eiselt – světově uznávaný odborník na léčbu TBC / William James MacNeven – irský rodák vystudoval lékařskou vědu v Praze, posléze „otec americké chemie“ / Severin Joklík – vlastenecký starosta Kyjova / Benjamin Čumpelík – zakladatel první české psychiatrické kliniky / Emerich Maixner – výrazný představitel české biochemie a hematologie

31. prosince 2020 v restauraci U Sestřiček: Humorné mýty v české, evropské a světové politice

Termíny a témata jednotlivých večerů si můžete také stáhnout ve formátu PDF, a to zde.