okrašlovací spolek


Slunovrat úsvitu (2011)

První dva cykly byly věnovány osudům jednotlivců, kteří byli svým původem či svojí činností spjati s oblastí východní Moravy.

Ve třetím cyklu se chceme více zaměřit na širší historické události, související s dějinami naší oblasti, které jsou všeobecně málo známé. I tak z nich budou plasticky vystupovat konkrétní osobnosti s jejich osudy a činy.

Přednášky se konají vždy v 18.30 v konferenčním salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné II.

Součástí přednášek je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi na otázky. Přednáší Petr Andrle, spisovatel a publicista, majitel nakladatelství MORAVSKÁ EXPEDICE®.

27. září 2011: 390 let od „Valašského povstání“ (1621).

11. října 2011: 120 let od „Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891 na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze“.

25. října 2011: 75 let od smrti arcivévody Bedřicha Marii Albrechta Habsbursko-lotrinského, vrchního velitele rakousko-uherských vojsk, zvaného také „markýz Gero“.

8. listopadu 2011: 1380 let od vítězství krále Sáma nad Avary (631). Co nevíme (a víme) o Velké Moravě?

22. listopadu 2011: 80 let od postavení hasičské zbrojnice v Čeladné a od přivezení kostelíku sv. Petra a Pavla do Kunčic pod Ondřejníkem. A další historické momenty obou obcí.

13. prosince 2011: 145 let od narození MUDr. Bartoloměje Storcha (1867–1939), bezprostředního nástupce MUDr. Jana Maye ve vedení lázní Skalka, si budeme připomínat za několik dní – v roce 2012.