okrašlovací spolek


Neuvěřitelné historky z let 1850–1939 aneb Proč se říká… (2013)

Přednášky se konají vždy v 18.30 v konferenčním salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné II.

Součástí přednášek je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi na otázky. Přednáší Petr Andrle, spisovatel a publicista, majitel nakladatelství MORAVSKÁ EXPEDICE®.

31. 1. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ NAZDAR? Nejprve to nebyl vůbec pozdrav. Ten z něj udělali teprve Sokolové na návrh novináře Josefa Baráka v roce 1864 (do tédoby používali ZDAŘ BŮH). A Nazdar? To vzniklo již v roce 1851, původně jako něco zcela jiného.

28. 2. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ VENKOV JEDNA RODINA? Ono se to již neříká, ale říkalo. Když organizoval hostivařský starosta Antonín Švehla Sdružení českých zemědělců, přišlo jedno z jeho čtrnácti dětí, 34letý syn Antonín v roce 1907, s heslem „Venkov jedna rodina“. Bylo úspěšné a Antonín Švehla ml. později jako politik první republiky čněl vysoko nad E. Benešem a mnohými jinými.

28. 3. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ BUĎ PŘIPRAVEN? Je to dávné skautské heslo z roku 1907, kdy byl skauting založen. K nám ho přivezl profesor Antonín Benjamin Svojsík již v roce 1911, kdy založil první oddíl Junáka, českou obdobu skautingu. Později to heslo skautům ukradli.

25. 4. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ STAREJ PROCHÁZKA? Těch verzí, proč tak Češi říkali císaři Františku Josefovi I., je několik. Tak si o nich povyprávíme.

30. 5. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ NEBÁT SE A NEKRÁST? Masaryk tohle heslo nikdy tako nevytyčil, byť se s ním později ztotožnil. Všechno ta začalo již 11. dubna 1913, když budoucí prezident na schůzi své strany prohlásil, že podle jeho poznatků je na pražské radnici asi deset zlodějů, které je nutno odstranit. A jak to bylo dál?

27. 6. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ SEDM KULÍ JAKO V SARAJEVU? Český korunní princ František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria Habsbursko-Lotrinský Rakouský - d'Este byl zavražděn až druhou kulkou, vystřelenou z poloautomatické pistole Browning M 1910. Kolik jich Princip vystřelil doopravdy? A co by bylo, kdyby se atentát neuskutečnil? Víte, že pistole byla nalezena až v roce 2004?

25. 7. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ PRŮŠVIH? Byl to Servác Bonifác Heller, který v březnu 1914 odhalil v deníku Národní listy, že národně-sociální poslanec dr. Karel Šviha donáší tajné policii. Švihy se sice zastal Masaryk, ale průšvih už byl na světě. Skutečnost byla ale trochu jiná.

29. 8. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ PRAVDA VÍTĚZÍ? Jak se dostalo toto spojení na prezidentskou standartu? Jde o citaci z Husových dopisů? Jde o zkrácený nápis z husitské korouhve v Jenském kodexu (Veritas Dei Vincit)? Nebo jde o citát z dopisu Jiřího z Poděbrad? Jeho socha s kalichem a se zlatým nápisem Pravda vítězí byla až do 17. ledna 1623 nad průčelím Týnského chrámu. Což bylo dílem Mistra Jana Rokycany . Známe onu historii zcela přesně?

26. 9. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ MARMAGGIHO AFÉRA? Dne 6. července 1925 jsme poprvé slavili výročí upálení Jana Husa jako státní svátek. Jenže to se nelíbilo Vatikánu, takže z Prahy spěšně odjíždí papežský nuncius F. Marmaggi. Jenže ono to vše nebylo tak jednoduché. Plné čtyři roky trvalo Msgre. Janu Šrámkovi, než pomohl dát vztahy mezi Prahou a Vatikánem na potřebnou úroveň. V roce 1935 se Vatikánu dostalo dokonce i jakési tiché omluvy od československé vlády.

31. 10. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ SÁZAVSKÁ AFÉRA? Jaký byl vlastně legionář Radola Gajda fašista? Jaké materiály sháněl? A proč to s dr. Vorlem na Sázavě nevyšlo? Kdo posléze za 10 000 Kč vykradl sejf ministra obrany? To se děly tehdy věci.

28. 11. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ TUKOVA AFÉRA? Vojtěch Tuka byl popraven 20. srpna 1946. Do té doby se kamarádil s Maďary, s fašisty a prý dokonce sám vyhlásil válku Sovětskému svazu. A napsal článek Vakuum iuris, což byl průšvih. Mečiarovi to prošlo, Tukovi nikoli. Proč se ale říkalo Tiso-Tuka, jedna ruka? Proč chtěli Angličané revidovat Trianonské smlouvy a připojit jižní Slovensko k Maďarsku? Je toho ještě hodně, co není dostatečně rozebráno.

19. 12. 2013: PROČ SE ŘÍKÁ LEX PRÁŠEK? Karel Prášek býval ministrem za Rakouska, vysokým činitelem strany agrární, poslancem, ministrem zemědělství a také senátorem. Švehla ho právem odstavil na vedlejší kolej a nechal ho zvolit předsedou Senátu. Jenže Prášek dost kradl. Ze státního. Nejen on. V červnu 1924 byl přijat Národním shromážděním tzv. Zákon o inkompatibilitě, který zakazoval například předsedovi Senátu být členem správní rady komerční společnosti a podobně. Stejně byl ten zákon na nic. Právě proto ho přezdívali Lex Prášek.

31. 12. 2013, 10.00: Silvestrovské vyprávění různých úsměvných příhod, týkajících se osobností, s nimiž jsme se seznámili v tomto ročníku přednáškového cyklu.