okrašlovací spolek


Jaké to bylo v dobách kolem první světové války

Vynálezy konce 19. a začátku 20. století, které začaly měnit svět * Padesát let vlády Františka Josefa II * Výsledky změn po revolučním roce 1848 * Postavení Rakouska-Uherska počátkem XX. století * Co se změnilo díky českému národnímu obrození v 2. polovině 19. století * Česká inteligence a český podnikatelský stav * Rozvoj českého jazyka a kultury * Situace na Slovensku * Evropa a okolní svět * Výrazné osobnosti doby * Co se dělo od roku 1914 do roku 24, 34, 44, 54.

30. ledna 2014 v 18.30: Jak se v Evropě vůbec neschylovalo k válce

27. února 2014 v 18.30: Jak a co se dělo u nás doma počátkem XX. století

27. března 2014 v 18.30: Jak vlastně vypukla ta nešťastná válka

23. dubna 2014 v 18.30: Jak jsme s legiemi mohli zastavit bolševiky

29. května 2014 v 18.30 Jak vlastně dopadla ta nešťastná válka

26. června 2014 v 18.30: Jak jsme tvrdili, že jsme miláčky Dohody

24. července 2014 v 18.30: Jak jsme převezli Slováky

28. srpna 2014 v 18.30: Jak jsme se rozešli s Poláky

25. září 2014 v 18.30: Jak jsme se nepřátelili s Maďary

30. října 2014 v 18.30: Jak jsme se rozcházeli s Vídní i s Vatikánem

27. listopadu 2014 v 18.30: Jak se chovali naši Němci a my

18. prosince v 18.30: Jak jsme nenaslouchali Palackému ani Pekařovi

31. prosince v 10.00: přednáška silvestrovská.