okrašlovací spolek


Budování státu (2015)

Název jsme si vypůjčili ze známé knihy novináře Ferdinanda Peroutky, v níž popisuje první léta Československé republiky od roku 1918. Je zvláštní, jak se mnohé události i různá selhání po více než sto letech objevují znovu. Nesporně měla první republika osobnosti, o nichž se toho, z hlediska kritického posuzování jejich konání, ví poměrně málo. Proto se ve dvanácti přednáškách roku 2015 budeme zabývat životem a činností dvanácti osobností působícími převážně v první polovině 20. století. Samozřejmě, že na přetřes přijde i doba či instituce, v nichž působili.

Někteří ze seznamu jsou více, někteří méně známi. O mnohých z nich se toho všeobecně moc neví. Nebo dostávali v minulosti právě či neprávem různé nálepky. O to více může být vyprávění o nich zajímavější. Některá fakta nebyla a dodnes nejsou uvedena ve všeobecnou známost.

29. ledna: Tomáš G. Masaryk

26. února: Karel Kramář

26. března: Bohumír Šmeral

30, dubna: Petr Zenkl

28. května: Antonín Švehla

25. června: Jan Šrámek

30. července: Milan Hodža

27. srpna: Karel Čapek

24. září: Josef Pekař

29. října: Jaroslav Preiss

26. listopadu: Rudolf Bechyně

17. prosince: Eduard Beneš

31. prosince, 10.00: Satira první republiky