okrašlovací spolek


72 jmen zpod oken II (2018)

Konstruktér Alexandre Gustave Eiffel nechal na svou věž napsat příjmení 72 vědců jako uznání a připomínku toho, že bez jejich teoretických i praktických příspěvků vědě by její vybudování nebylo možné. Toto Eiffelovo gesto mělo vyjádřit jeho uznání vědě. Seznam byl kritizován pro vyloučení Sophie Germainové, známé francouzské matematičky, bez jejíchž základů teorie pružnosti by nebylo postavení věže takto konstruované vůbec možné.

Tato skutečnost byla inspirací pro naše vlastence, kteří nechali při stavbě Národního muzea vepsat do fasády pod jeho okna 72 jmen významných osobností, které spoluvytvářely historii naší země. Jsou tam také samí muži, avšak kritika byla vznesena k tomu, že v seznamu scházel Jan Hus. Bylo tam tedy jeho jméno doplněno, ale kdo byl vyškrtnut, to se neví. Během dvou let přednášek se bude každá věnovat třem „jménům zpod oken“. Pokusíme se také zjistit, kdo byl vyškrtnut.

To oznámíme na silvestrovské přednášce 31. 12. 2018.

Budou to přednášky plné málo známých zajímavostí. Tak například Tycho Brahe neměl nárok na přídomek „de“ mezi jmény. Byl šlechtic, leč v Dánsku se tyto šlechtické přídomky nepoužívaly. Jmenoval se vlastně Tyge, ale protože psal většinou v latině, užívá se latinizované formy jeho jména, tedy Tycho. Druhý pád pak ve shodě s latinským způsobem skloňování zní správně „Tychona“ a nikoli „Tycha“ (podobně jako je třeba Cicero, bez Cicerona, Nero, bez Nerona). Tycho Brahe tedy ve svém jméně „de“ nikdy neuváděl, neměl k tomu důvod. Chyba vznikla až mezi historiky pozdějších staletí.

Dva dny po přednášce dostanou všichni zúčastnění zájemci její obrazovou prezentaci v elektronické podobě na svůj e-mail.

Přednáší Petr Andrle, historik, spisovatel a publicista, místopředseda Občanského sdružení Rozhledna.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK V ROCE 2018

Před každou přednáškou si něco řekneme o dějinách Národního muzea. Jsou velice zajímavé. Národní muzeum, nejstarší muzejní ústav v Čechách, bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty z 15. dubna. Sbírky byly zpočátku shromažďovány v minoritském klášteře sv. Jakuba na Starém Městě a v soukromých bytech.

Prvním stálým sídlem muzea se stal v roce 1819 Šternberský palác na Hradčanech, zčásti pro ten účel propůjčený Společností vlasteneckých přátel umění. Dnes je zde jedno ze sídel Národní galerie.

25. ledna 2018, 18.30: Tomáš Jan Pešina z Čechorodu – historik, básník / Jan František Beckovský – katolický kněz, historik / Prokop Diviš – vynálezce hromosvodu.

22. února 2018, 18.30: Josef Stepling – matematik, geolog, paleontolog, astronom, meteorolog / Gelasius Dobner – historik / Jan Tesánek – matematik, fyzik, astronom.

29. března 2018, 18.30: Mikuláš Adaukt Voight – historik, numismatik, encyklopedista / František Martin Pelcl – historik, buditel / Stanislav Vydra – matematik, pedagog.

26. dubna 2018, 18.30: Ignác Born – přírodovědec, sběratel minerálů a zkamenělin, teoretik hornictví, chemik, satirik / Josef Dobrovský – historik, jazykovědec, slavista, bohemista a orientalista, osvícenec / František Josef Gerstner – matematik, astronom, technik.

24. května 2018, 18.30: Alois Martin David – astronom, kartograf, tepelský premonstrát / Tadeáš Haenke – botanik, lékař, etnograf / Kašpar Maria hrabě Šternberk – botanik, geolog, zakladatel paleobotaniky.

28. června 2018, 18.30: František Josef hrabě Šternberk – sběratel, mecenáš, numismatik, politik, vlastenec / Josef Jungmann – jazykovědec, historik, vlastenec, buditel / Bernard Bolzano – filozof, matematik, teolog.

19. července 2018, 18.30: Jan Evangelista Purkyně – fyziolog, lékař, zastánce slovanské vzájemnosti / Jan Svatopluk Presl – vlastenec, buditel, zakladatel české přírodovědecké literatury / Václav Hanka – historik, „objevitel“ Královedvorského a Zelenohorského rukopisu.

30. srpna 2018, 18.30: František Xaver Maxmilián Zippe – mineralog / Pavel Josef Šafařík – slavista / František Palacký – historik.

27. září 2018, 18.30: František Ladislav Čelakovský – sběratel slovanských básní, básník / František Adam Petřina – fyzik / Joachim Barrande – geolog, paleontolog, stavební inženýr.

25. října 2018, 18.30: Christian Johann Doppler – matematik, fyzik, astronom / Jan Erazim Vocel – básník, povídkář, archeolog / Josef Wenzig – spisovatel, pedagog, zastánce dobrých česko-německých vztahů.

29. listopadu 2018, 18.30: August Karl Joseph Corda – kustod Vlasteneckého muzea v Praze, paleontolog, mykolog / Karel Jaromír Erben – básník, pohádkář, etnograf, historik / August Emanuel Reuss – mineralog.

13. prosince 2018, 18.30: Friedrich Stein – zoolog / Jan Krejčí – geolog, pedagog / Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic – politik.

31. prosince 2018, 9.30: Humor v Českých zemích a ve světě okolo roku 1918. Příspěvek ke stému výročí vzniku našeho státu.