okrašlovací spolek


ROZHLEDNA NA SKALCE?

08.04.2014 09:36

Rozhledna na Ondřejníku (vrchol Skalka)

V roce 2010 schválilo zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem záměr, aby byla na katastru obce (vrchol Ondřejníku Skalka) postavena rozhledna. V roce 2011 souhlasil s tímto záměrem i momentální majitel pozemku - Lesy České republiky. Počátkem roku 2013 vydal souhlas se záměrem i příslušný odbor krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Momentálně jsou další právní kroky podmíněny případným ukončením církevních restitucí tak, aby byl vyjasněn právní vztah investora k pozemku zamyšlené stavby. Takže zatím nemůže spolek podnikat žádné kroky.

Spolek nezajišťoval pouze výše uvedené aktivity. Oslovil řadu možných spolupracovníků (architekty, další spolky) a hlavně oslovil občany okolních obcí. Anketní lístek měl 14 otázek, z nichž ta první pochopitelně zněla: JSTE PRO VÝSTAVBU ROZHLEDNY NA ONDŘEJNÍKU V LOKALITĚ SKALKA? Počet účastníků ankety byl značný (403) a dá se předpokládat, že odpovědi na uvedené otázky jsou jistým vyjádřením veřejného mínění. Výsledky ankety jsou tyto:

  • Jednoznačné ano výstavbě rozhledny řeklo 94 % dotázaných
  • 45 % by uvítalo rozhlednu dřevěnou
  • 58 % dotázaných navrhuje vhodnou kombinaci dřeva a kovu, případně ještě kamene 
  • 58 % respondentů navrhuje výšku rozhledny od 31 do 40 metrů
  • Vyšší než 40metrů navrhuje rozhlednu 26% dotázaných
  • Potěšitelné je, že 78 % dotázaných by bylo ochotno finančně přispět k výstavbě rozhledny
  • Během ankety se přihlásilo za členy našeho spolku dalších 26 občanů
  • Zajímavé jsou také návrhy na to, jaký by měla rozhledna nést název. Návrhy srovnané dle pořadí jsou tyto: Skalka, Ondřejka a stejně hlasů získala Ondráška. Méně hlasů získala jména Ondřejník, Ondráš a Skalnička. Po jednom hlasu získalo ještě dalších 18 jmen, jako například Solaros, Horymírka, Šemík, Nad Ondřejníkem, Kudy kam, Rozhledna dr. Maye, Lázeňská vyhlídka a jiné. 

—————

Zpět