okrašlovací spolek


Proč rozhledna na Skalce zřejmě nebude

29.03.2019 11:33

Když jsme v roce 2010 obnovili činnost okrašlovacího spolku založeného zakladatelem Lázní Skalka MUDr. Janem Mayem, převzali jsme rovněž i jeho původní ideu – vybudovat na vrcholu Skalka (Ondřejník) rozhlednu.

Ještě v roce 2010 jsme udělali mezi občany anketu s 12 otázkami a z 99 % byl mezi nimi (odpovědělo přes 400 lidí) zájem stavbu podpořit. Více než tři čtvrtiny respondentů vyjádřily ochotu výstavbu rozhledny podpořit i finančním příspěvkem. Bylo ovšem nutno vyčkat rozhodnutí o církevních restitucích.

V roce 2015 převzalo bývalé arcibiskupské lesy biskupství ostravsko-opavské a v roce 2017 jsme se s ním dohodli, že nám pronajme potřebný pozemek na 99 let.

Posléze se však věci začaly poněkud komplikovat. Nebudeme to rozebírat. Stanovisko biskupství se nezměnilo. Přístup obce Čeladná, pokud jde o finanční podporu stavby, také ne.

Problém je v tom, že pozemek leží na katastrálním území Kunčic pod Ondřejníkem. K dotažení všech příprav bylo nutno zajistit finanční dotaci stavby z grantů vypsaných na rok 2019 ministerstvem pro místní rozvoj. Což musí učinit majitel katastru. A na tom vše ztroskotalo i přes naléhání a podávání pomocných rukou ostatních subjektů.

Jak píše náš předseda, byl to krásný sen. To ovšem neznamená, že v Okrašlovacím spolku Rozhledna skládáme ruce do klína. I nadále se budeme věnovat okrašlovacím činnostem a „rozhlížet se po krajinách přírodních i po krajinách poznání“ tak, jak jsme si předsevzali při obnovení spolku v roce 2010. A základní kámen rozhledny na Skalce necháme čekat na ty, kteří přijdou po nás…

—————

Zpět