okrašlovací spolek


Proč lékaři nosí bílé pláště? Dozvíte se na srpnové přednášce

26.08.2019 11:42

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na osmou přednášku letošního cyklu Znamenití lékaři v českých zemích. Bude se konat ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto pěti skvělým lékařům: Karel Maydl, František Jan Mošner, Zdeněk Mysliveček, Ignác Florentin Nádherný a František Nessel.

Ta příhoda je dlouhá, ale zajímavá, proto dnes pouze jeden odkaz. Německý fyzik Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) konal od roku 1894 pokusy s katodovými paprsky. Během nich zjistil, že existují další neviditelné paprsky, které zastaví pouze olovo. Nazval je paprsky X a 22. prosince 1895 jimi „vyfotografoval“ ruku manželky. Byly vidět kosti s prstenem. Ještě v roce 1896 bylo ve světě publikováno více než 1 000 prací zabývajících se paprsky X. Na konci roku 1896 se „přístroj s paprsky X“ objevil i v Praze. V hotelu U Černého koně na Příkopech sloužil k pobavení hostů, kteří si takto promítali kosti vlastní ruky. V letech 1891–1903 byl přednostou české chirurgické kliniky profesor MUDr. Karel Maydl. Když na jeho kliniku v lednu 1986 přivezli z věznice pacienta povoláním tesaře, který, zřejmě ve snaze se sebe-poškodit, cosi neidentifikovatelného spolkl, napadlo jeho asistenta doktora Jedličku, aby pacientovo břicho podrobil zkoumání pomocí přístroje v hotelu U Černého koně. A uviděl v jeho žaludku hřebík ve velmi neobvyklé poloze. Druhý den, 12. ledna 1897, profesor Maydl na základě Jedličkovy diagnózy nešťastníka operoval a hřebík z jeho žaludku vyjmul. Byla to tedy první operace pomocí „rentgenového přístroje“ v Čechách.

MUDr. Karel Maydl si vysloužil nepsaný titul „zakladatele české chirurgie“. V roce 1882 provedl laminektomii pro paraplegii po zastaralé luxaci, tedy o tři roky dříve než William Macewen z Glasgow, publikoval dva klinické případy (odstranění nádoru na mozku). Operačně odstraňoval polypy - nádory v trávicím ústrojí (polypektomie), propracoval operační vstup do tenkého střeva pro podávání umělé (enterální) výživy (jejustonomie), proslul operacemi žlučníků, strum a kýl (při operaci břišní kýly použil nový způsob šití břišní stěny). Jako první v Čechách začal provádět transfuze krve. Mimo jiné také zavedl vedení chorobopisů, operačních knih, chemické a laboratorní vyšetřování. A také mu vděčíme za to, že lékaři nosí bílé pláště. Tento zvyk a obřad zavedl profesor Maydl.

—————

Zpět