okrašlovací spolek


Podpořte společně s námi vydání knihy o pozoruhodné spisovatelské dvojici z Beskyd

10.03.2021 17:31

Spisovatelé z Beskyd, na které se zapomnělo

Legendární pražský vydavatel Josef R. Vilímek jako první český nakladatel vydával od roku 1893 romány Julese Vernea, Karla Maye či příběhy Sherlocka Holmese. V roce 1936 vydal Vilímek knihu neznámé autorky Marie Grubhofferové (1901–1976), jejíž 120. výročí narození letos vzpomínáme. Další pražské prestižní nakladatelství Alois Hynek vydalo v roce 1937 a také deset let později další román této autorky.

Obě díla byla brzy po vyjití zcela vyprodána. Manželé Marie (1901–1976) a Jindřich (1895–1977) Grubhofferovi jsou totiž součástí kulturní historie našeho regionu. Ve třicátých a čtyřicátých letech vydali devět knih různých žánrů. Jsou to knížky pro děti, dívčí román, vědeckofantastický román i realistický román ze života v ostravské hornické kolonii. Jejich knihy doprovázeli svými obrázky přední ilustrátoři, jako například Jiří Trnka (1912–1969), Jiří Wowk (1889–1961) či akademický malíř František Vrobel (1892–1953), kteří ve své době patřili k české ilustrátorské špičce. Řada jejich prací vyšla v novinách, mnoho jich zůstalo v rukopisech.

Seznámili se v době generální stávky bankovních úředníků

V létě roku 1921 proběhla v Ostravě již druhá generální stávka bankovních a spořitelních úředníků. Jedním z jejích organizátorů byl Jindřich Grubhoffer, syn učitele z Litomyšle, který byl mimo jiné i jednatelem Svazu bankovních a spořitelních úředníků. Během stávky se Jindřich seznámil s dvacetiletou bankovní  úřednicí, Marií Mahlerovou, dcerou lesního správce z Paskova. Té nevadilo ani to, že byl Jindřich krátce po stávce ze služeb banky propuštěn, a dva roky poté se stali manželi.

Román „Lásky kdybych neměl“ napsal a vydal Jindřich Grubhoffer pod pseudonymem Jaroslav Les. A  jeho ženě vyšlo v dalším prestižním pražském nakladatelství Šolc a Šimáček pokračování příhod veverčáka Kvika.

Druhou světovou válku tato spisovatelská dvojice ještě přežila, avšak poměry poválečné, zejména ty po roce 1948, jim nepřály. Marně žádal jejich dlouholetý příznivec a podporovatel dr. Vojtěch Martínek, jako předseda ostravské spisovatelské odbočky, v říjnu 1951 ministerstvo osvěty o pomoc. Marně. Tvorba manželů Grubhofferových upadla v zapomnění, tak jako jména obou autorů.

Podpořte „Případ manželů Grubhofferových“ Tomáše Adamce

V lednu 2021 dopsal PhDr. Tomáš Adamec, vedoucí Okresního archivu ve Frýdku-Místku, zajímavou knihu „Případ manželů Grubhofferových“. Na více než sto padesáti stranách popisuje historii a životní epizody této pozoruhodné spisovatelské dvojice.

Proč se tak stalo? Inu také proto, že oba manželé žili a tvořili  v Ostravici. Ano v té krásné beskydské obci, rozkládající se na obou březích Ostravice. Žil zde ve stejnou dobu již jeden spisovatel a básník – Petr Bezruč. Ten se také s manželi Grubhofferovými stýkal. 

Kniha Tomáše Adamce je psaná s úctou k historii a s poctivým úmyslem vyplnit mezeru v našem historickém povědomí. Nemáme v dějinách beskydských zase tolik  zajímavých osobností, abychom si mohli dovolit o některých mlčet.

Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se rozhodl autorovi pomoci. Podporu pro vydání knihy Tomáše Adamce můžete vyjádřit dary na úhrady tisku. Číslo konta 1867450359/0800. Pokud se nám podaří knihu v našem kmenovém nakladatelství Moravská expedice vydat, nechtěli bychom ji prodávat. Věnovali bychom ji školačkám a školákům v beskydských obcích. Aby věděli.

—————

Zpět