okrašlovací spolek


Na prosincové přednášce budeme zkoumat nálevníky, bičíkovce a prvoky

12.12.2018 15:24

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na dvanáctou přednášku letošního cyklu 72 jmen zpod oken. Bude se konat ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto třem osobnostem: Friedrich SteinJan Krejčí a Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic.

Nálevníci, bičíkovci, prvoci. Nálevníci (Ciliophora, Ciliata) jsou jednobuněčné eukaryotické organismy (protisté), dnes řazené do říše Chromista nebo superskupiny Sar. Mají složitou stavbu buňky, na povrchu vybavené množstvím brv (bičíků), které slouží k pohybu nebo přísunu...

Bičíkovci čili flageláti (Mastigophora, Flagellata) je polyfyletická skupina eukaryotických jednobuněčných organismů. Společným znakem je jeden nebo více (až několik tisíc) bičíků, speciálních buněčných struktur úzce souvisejících s cytoskeletem...

Prvoci (Protozoa) je souhrnné označení pro jednobuněčné eukaryotní heterotrofní (či mixotrofní) organismy, které byly dříve kvůli pohyblivosti a neschopnosti fotosyntézy řazeny do říše živočichové...

A nyní si prosím představte, že existoval člověk, který se od útlého mládí až do konce svého života, tedy asi šedesát let, výhradně zabýval studiem nálevníků, prvoků a bičíkovců. Nic jiného neuměl. Leč věděl o nich vše a mnohem více než ti před ním. Ale přesto:

  • Ministr kultu a vyučování habsburské monarchie Lev hrabě Thun (1811–1888) ho v roce 1855 povolává do profesorského místa na pražské univerzitě, i když je roduvěrný Němec a ještě protestant.
  • Filozofové v Praze ho několikrát volí děkanem fakulty a posléze i rektorem univerzity, i když je Němec a protestant.
  • Císař mu uděluje řád Františka Josefa I., řád železné koruny III. třídy a je povýšen do šlechtického stavu, i když podle některých dnešních „mudrců“ byla monarchie „zkostnatělým žalářem národů“.
  • Stává se členem téměř všech evropských akademií včetně akademie v Rusku a v Philadelphii.

Svět v letech 1818–1885 a jeho vzdělaní lidé věděli, proč prokazovat úctu Samueli Friedrichovi Steinovi, a naši předkové dobře věděli, proč umístili jeho jméno pod jedno z oken Národního muzea. Kéž bychom podobně uvažovali i v roce 1918. I o tomto muži bude prosincová přednáška.

Jména 72 významných osobností, které utvářely historii naší země, jsou vepsána do fasády pod okny Národního muzea v Praze. Ve dvouletém přednáškovém cyklu bude každá z 24 přednášek věnována třem z nich.

Program všech přednášek letošního cyklu je na oficiálním YouTube kanále BRC Čeladná.

 

 

—————

Zpět