okrašlovací spolek


Na dubnovou přednášku možná přijde i Švejk

21.04.2019 14:04

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na čtvrtou přednášku letošního cyklu Znamenití lékaři v českých zemích. Bude se konat ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto pěti skvělým lékařům: Theobald Held, Josef Herz, Jiří Heřt, Antonín Heveroch a Jaroslav Hlava.

Jedním z pěti lékařů, o nichž bude na dubnové přednášce řeč, je profesor MUDr. Antonín Heveroch (19. 1. 1869 – 2. 3. 1927). Promoval v roce 1894, v roce 1899 se habilitoval z psychiatrie a neurologie. O pět let později byl mimořádným profesorem, v roce 1908 řídil ústav pro epileptiky v Praze v Libni. V roce 1919 byl jmenován vrchním ředitelem ústavu pro choromyslné v Praze a v roce 1921 byl jmenován řádným profesorem lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Právě proto, že byl ředitelem ústavu pro choromyslné, vypůjčil si Jaroslav Hašek jeho jméno i do jedné z kapitol Švejka:

Poté je Švejk předveden před komisi soudních lékařů, která měla rozhodovat, zdali duševní obzor Švejkův odpovídá všem těm zločinům, pro které jest žalován. Sestávala ze tří neobyčejně vážných pánů s názory, s nichž názor každého jednotlivce lišil se znamenitě od jakéhokoliv názoru druhých dvou. Byly tu zastoupeny tři různé vědecké školy psychiatrů.

Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmito vědeckými tábory, dá se to vysvětliti čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když vstoupiv v síň, vykřikl, zpozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře:

„Ať žije, pánové, císař František Josef I.!“

Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější, aby s odpovědí potvrzeno bylo prvé mínění o Švejkovi na základě systému doktora psychiatrie Kallersona, doktora Heverocha i Angličana Weikinga.

Předseda komise se stručně otázal: „Stačí?“, ale přece si ještě jeden z členů vyžádal tuto otázku:

„Kolik je 12897 krát 13863?“

„729“, odpověděl Švejk, nemrkaje.

V relaci odevzdané vyšetřujícímu soudci stálo: Níže podepsaní soudní lékaři basírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenismu Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako „Ať žije císař František Josef I.“, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba...

Jenže ono to bylo z počátku všechno trochu jinak. Ale to se dozvíte na přednášce.

—————

Zpět