okrašlovací spolek


Květnová přednáška představí první českou lékařku

24.05.2019 22:17

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na pátou přednášku letošního cyklu Znamenití lékaři v českých zemích. Bude se konat ve čtvrtek 30. května 2019 od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto pěti skvělým lékařům: Anna Honzáková, František Chvostek, Jan Janošík, Jan Jánský a Rudolf Jedlička.

Tento příběh je ze života Anny Honzákové, první české lékařky. Výrazně jí v jejím usilování pomohl vídeňský ministr Wilhelm Hartel, mimo jiné rodák ze Dvorců u Bruntálu.

A víte, jak se tehdy vybírali ministři? Na rozdíl od dnešní doby se vybírali podle opravdových schopností a kvalifikace. Wilhelm Hartel studoval v Opavě, maturoval na všeobecném gymnáziu v Praze na Malé Straně, v roce 1863 získal na vídeňské univerzitě kvalifikaci středoškolského učitele, o rok později doktorát z filozofie. V roce 1866 se habilitoval, o tři roky později byl jmenován mimořádným a v roce 1872 řádným profesorem vídeňské univerzity. Mezi kolegy byl znám svou láskou k řecké filozofii; v roce 1874 vydal třísvazkové dílo o Homérovi – Homerische Studien. Stal se členem císařské akademie, vydal zasvěcenou studii o Demosthénovi a kompletně přepracoval Curtiovu řeckou gramatiku. A to tak, že se dočkala sedmnácti vydání a podle ní se učili středoškolští studenti ještě v polovině 20. století. V roce 1882 byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen Řád železné koruny III. třídy.

Ve svých padesáti letech, v roce 1889, byl Prof. Dr. c. a k. dvorní rada Wilhelm rytíř Hartel, nositel řady mezinárodních uznání, jmenován ředitelem dvorní knihovny. Teprve po této průpravě a kvalifikaci byl jmenován v roce 1896 odborným přednostou ministerstva vyučování a následně v roce 1900 ministrem. Kam se na něj hrabe poslední ministr kultury Staněk. Ano, bylo to před 119 lety...

—————

Zpět