okrašlovací spolek


„Dobrý lékař je zároveň filozofem,“ zazní na lednové přednášce

28.01.2020 14:44

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na první letošní přednášku z cyklu Znamenití lékaři v českých zemích. Bude se konat ve čtvrtek 30. ledna od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto pěti skvělým lékařům: Josef Pelnář, Jan Ondřej Wawruch, Ivan Horbaczewský, Richard Werner a Adam Zalužanský.

Jedno představení, které v tzv. Rečkově koleji v Praze započalo dne 8. června 1600 a skončilo 13. června 1600, bylo velice neobvyklé. Sledovalo ho přes tisíc osob a šlo vlastně o první veřejnou pitvu v českých zemích, kterou provedl anatom a chirurg Ján Jesenský z Jeseného, řečený Jessenius (1566–1621). Plných pět dní demonstroval vyjmuté orgány z těla popraveného muže.

Doktoru Jesseniovi asistoval známý pražský lékař, profesor Adam Zalužanský ze Zalužan (1555–1613) lékárník, humanista, botanik, historik, filozof a univerzitní pedagog a také osobní lékař Rudolfa II. Později vydal zásadní botanické dílo Methodi herbariare libri tres, v němž jako první v Evropě uvedl, že rostliny mají pohlaví, a to buď oddělené, nebo smíšené.

Ještě před pitvou vystoupil doktor Adam Zalužanský s tím, že i pitva má hodnotu náboženského úkonu. Odkazoval se na „otce evropské medicíny“, řeckého lékaře Galéna, který razil myšlenku, že „dobrý lékař je zároveň filozofem“. Zcela jednoznačně prohlásil anatomii za základ medicíny. Přimlouval se za ustanovení pozic domácích městských a zemských lékařů. Jeho řeč byla plná citátů z Bible a z dalších náboženských spisů, připomínal římské a řecké filozofy, což svědčí o jeho nesmírně širokém a hlubokém vzdělání.

V Pamětech akademie pražské je o Zalužanském tento zápis: Fuit talis philosophus, qualem sua atestas et nostra natio alterum non tulit. Tedy: Byl filozofem, jemuž nebylo v době jeho i v národě našem rovno.

  

—————

Zpět