okrašlovací spolek


Červencová přednáška připomene mecenáše Hosera

13.07.2020 20:09

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na přednášku z obnoveného cyklu Znamenití lékaři v českých zemích. Bude se konat ve čtvrtek 25. června od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto pěti skvělým lékařům: Josef Hoser, Jan Streng, František Cyril Kampelík, František Klicpera a Otakar Klumpar.

Představte si, že by dnes vystoupil veřejně nějaký občan naší země a prohlásil, že věnuje Národní galerii sbírku několika set obrazů a grafických listů rakouského, vlámského a holandského umění ze 17. a 18. století. Neuvěřitelné? Ale stalo se tak opravdu. Dne 26. března 1844 na shromáždění Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze sběratel a mecenáš MUDr. Josef Karel Eduard Hoser (17701848) předal tomuto spolku svoji sbírku obrazů.

Pronesl při té příležitosti věnování, které začínalo takto: An z lásky k rodné zemi mohl jsem již za živobytí svého rozžehnati se s majetkem mnou téměř po čtyři desítiletí co nejpečlivěji chovaným a nejednou značnou obětí zakoupeným, abych učinil jej obecným statkem prospívajícím národu, jehož synem býti se honosím, především tou myšlenkou cítím se povznesena a obměněna, že prozřetelností dopřáno mi jest potěšení, státi se sám ještě svědkem onoho užitku, jejž majetek ten klassickými vzory svými poskytovati bude rozvoji a vytříbení smyslu uměleckého mezi mladými krajany mými...“ A zakončil svůj proslov zvoláním: „Bůh žehnej Čechám, mé drahé, milované vlasti!

Také o něm bude letošní červencová přednáška.

—————

Zpět