okrašlovací spolek


Během říjnové přednášky budeme hledat poklad

19.10.2018 10:52

Okrašlovací spolek Rozhledna a BRC Čeladná zvou všechny své příznivce na další přednášku letošního cyklu 72 jmen zpod oken. Bude se konat ve čtvrtek 25. října 2018 od 18.30 hodin v salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné.

Tentokrát se přednášející Petr Andrle bude věnovat těmto třem osobnostem: Christian DopplerJan Erazim Vocel a Josef Wenzig.

Rakouský fyzik a matematik Christian Doppler (1803–1853) popsal tzv. Dopplerův jev. Jeho vysvětlení je poměrně jednoduché, jakkoli onen název nepatří k všeobecně sdíleným znalostem veřejnosti. Kdybyste se ovšem zeptali lidí, stojících ve frontě u pokladny supermarketu, co to je, asi by pokrčili rameny, pokud by mezi nimi nebyl nějaký astronom či fyzik. Leč po krátkém vysvětlení by asi každý řekl: „Ano, to znám.“ Pouze většina lidí neví, že se onen jev tak jmenuje.

V červnu 1771 byl na Rokycansku nalezen tzv. podmokelský poklad (velké množství keltských zlatých mincí). Jeho podstatná část byla místními obyvateli rozebrána. Poklad ale zevrubně popsal zakladatel české archeologie Jan Erazim Vocel (1802–1871).

A třetím z mužů říjnové přednášky je Josef Wenzig (1807–1876), učitel a spisovatel. Ten zase odvážně interpretoval obsah dopisu císaře Františka Josefa I. z 9. září 1857 – dokonce si ho předvolali na kobereček do Vídně. On všem svoji verzi dokonale obhájil.

Jména 72 významných osobností, které utvářely historii naší země, jsou vepsána do fasády pod okny Národního muzea v Praze. Ve dvouletém přednáškovém cyklu bude každá z 24 přednášek věnována třem z nich.

Program všech přednášek letošního cyklu je na oficiálním YouTube kanále BRC Čeladná.

 

 

—————

Zpět